Erstatning ved personskade og yrkesskade

Har du krav på erstatning etter skade? Du kan få gratis advokatbistand til krav om erstatning ved personskade og andre erstatningssaker. Beløpene du kan få i erstatning kan være enorme summer.

Du kan få hjelp til alle typer av personskadeerstatning og andre erstatningssaker. Er du skadet enten fysisk eller psykisk, bør du vurdere å søke erstatning. Erstatning kan ytes av forsikringsgiver, enten din egen eller andres. Det finnes også ulike typer ordninger for erstatning.

Beregningen av erstatning er individuell og kan variere mye. Den største erstatningen som er blitt utbetalt for en personskade i Norge, er på over 11 millioner kroner.

Har du et krav på erstatning? Send e-post, få svar.

Arbeidsulykke eller yrkesskade

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke og fått en personskade i jobben, vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Spør oss om du har et krav på erstatning.

Trafikkskade

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og fått en personskade, vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Spør oss om du har et krav på erstatning.

Hva dekker erstatningen?

Forsikring og trygd skal til sammen erstatte det totale økonomiske tapet for deg som er skadet på grunn av en yrkesskade. Du kan ha krav på erstatning for både fysiske og psykiske skader. Utregningen er komplisert og baseres blant annet på hvor alvorlig skaden er, lønnsnivå, fremtidig lønnsnivå og hvor lenge du har måttet vente på erstatningen.

Beregningen av erstatning er individuell og kan variere mye. Den største erstatningen som er blitt utbetalt for en personskade i Norge, er på over 11 millioner kroner.

Ved dødsfall har de etterlatte krav på erstatning for tap av forsørger. Også dette kan dreie seg om store beløp.

Dekning av advokatutgifter

De fleste tvister om erstatning ved personskade løses utenfor rettssalene. Forsikringsselskapet som er ansvarlig for å utbetale erstatningen, dekker den skadedes utgifter til advokat.

I tillegg inneholder ofte vanlige innbo-, villaeier- eller bilforsikringer en rettshjelpsforsikring som dekker deler av advokatutgiftene for forsikringstakere som utsettes for en personskade.

Bruk skjemaet nedenfor og få gratis svar. Spørsmål blir besvart av juridiske eksperter og advokater. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir mest mulig riktig. Du vil motta svar innen 5 virkedager. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut